Visie en missie

Missie
Het aanbieden van een snelle en goede diagnostische service waarin de patiënten centraal staan.

Visie
MMC Echt zal een kleinschalige horizontaal georganiseerde onderneming zijn waarin minimaal 500 diagnostische behandelingen per week worden uitgevoerd. Doorlooptijden* zullen maximaal twee werkdagen bedragen.

*Dit betekent dat binnen 48 uur (behalve bij sommige MRI-onderzoeken) na het maken van de afspraak de uitslag bij de verwijzend arts ligt.