Klachten en suggesties

Bent u niet tevreden over Meditta Medisch Centrum Echt?
Maak er in ieder geval melding van. Dan helpt u ons om van uw klacht
te leren en hierdoor de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Maak uw klacht kenbaar bij de klachtenfunctionaris.
Dit kan per e-mail klachten@meditta.nl of post. Uw klacht wordt volgens
procedure in behandeling genomen.

Ook wanneer u ideeën hebt over hoe we onze zorgverlening kunnen
verbeteren willen wij dit graag weten.

+ Downloads